Activitats i Serveis

Música
La música juga un paper essencial en el desenvolupament dels infants: la cançó, l’audició, els jocs de falda, les danses…, tot plegat ajuda a sensibilitzar els infants envers el llenguatge musical, i fa que desenvolupin l’atenció, la concentració, la imaginació, la creativitat i la coordinació. Els nens i les nenes d’aquestes edats tenen una especial receptivitat cap a la música i el seu entorn: cantar, escoltar, moure’s, ballar, tocar…, totes les activitats relacionades amb la música suposen un estímul que hem d’aprofitar per potenciar des d’un vessant lúdico-educatiu.
Totes les activitats que es realitzen estan complementades amb un professor de música, que a més ajuda a integrar el vessant cultural, mitjançant la inclusió d’instrument d’arreu del món a les activitats musicals (guitarres, flautes, campanes, digeridú, bongos i tambor oceànic, entre molts d’altres).
Anglès
L’aprenentatge de diferents llengües des de ben petits presenta molts avantatges de cara al desenvolupament de les capacitats d’adquisició del llenguatge. La metodologia de l’Escola Bressol de Sant Nicolau permet que l’infant se sensibilitzi progressivament envers una nova llengua, i especialment envers la seva fonètica. Les activitats en anglès són sempre orals i molt participatives: cançons, vocabulari a partir de flash cards (bits), contes…, en classes impartides per una mestra nativa i tot plegat en companyia de Mr. Mouse (un peluix).
Natació
La natació és una activitat que contribueix al desenvolupament de la psicomotricitat i la coordinació física, que són claus en aquestes edats. A més, donat que és una activitat que es fa en un medi acollidor, l’aquàtic, l’infant s’hi sent segur i amb confiança, a més de divertir-se i interrelacionar-se fora de l’entorn habitual. El curs de natació és optatiu, i s’ofereix als infants de P2. Es fa al Malibú, i es treballa sempre amb monitor/a a dins de l’aigua, per tal de donar confiança a l’infant. La duració del curset és de vuit mesos, d’octubre a finals de maig.
 
Excursions
Les sortides que duu a terme l’Escola Bressol Sant Nicolau estan pensades per esdevenir no només un moment de diversió per a l’infant, sinó que tenen finalitats pedagògiques concretes: conèixer i aprendre a desenvolupar-se en un entorn diferent, interrelacionar-se amb els altres nens fora del lloc habitual (ja sigui la casa o l’escola)… A més d’adquirir nous coneixements i experiències. Com a programació habitual, els infants de P1 fan una sortida a final de curs, i els de P2 fan diverses sortides relacionades amb les unitats didàctiques que es treballen a la classe.
 
Servei de menjador
Una alimentació sana i equilibrada és especialment important durant tota l’etapa de creixement i desenvolupament de l’infant. Per això, a l’Escola Bressol de Sant Nicolau tenim cuina pròpia, on fem el menjar a diari. Els menús estan pensats per satisfer les necessitats de cada edat, sempre atenent a les particularitats que puguin presentar alguns infants. A més de cuidar que els menús siguin adequats per a un bon desenvolupament del creixement, l’objectiu del menjador és que els nenes i nenes aprenguin a menjar i menjar de tot. Com a complement necessari en aquestes edats, disposem d’un lloc especialment habilitat perquè després de dinar tots els nens i nenes dormin una estona.