Escola Bressol Sant Nicolau

Escola Bressol
L’Escola Bressol Sant Nicolau és l’escola dels més petits, el primer graó del sistema educatiu. És un lloc de vida que no substitueix la família, sinó que la complementa. Acull els infants fins als tres anys, edat en què es completa el primer cicle evolutiu de l’ésser humà. Proporcionem un espai on l’infant troba la seguretat i l’estabilitat necessàries per viure i desenvolupar-se de forma integral i harmònica. Alhora, generem en els pares i mares la confiança necessària per integrar aquest espai dins de l’entorn de desenvolupament del seu infant, com una segona llar. La nostra Escola Bressol és un medi preparat per resoldre i satisfer les necessitats individuals i de relació amb els altres nens i nenes: necessitats físiques (salut, alimentació, descans, higiene, protecció…), afectives, emocionals, personals, intel·lectuals i socials. El nostre entorn és un espai proper, estimulant, acollidor, creatiu i d’experimentació, que permet a l’infant assolir els seus propis coneixements i descobrir les seves capacitats per ell mateix. A la nostra Escola Bressol, els nens i nenes viuen, creixen, conviuen, són respectats i estimats, coneixen el món… En definitiva, s’hi eduquen.
Sant Nicolau
L’Escola Sant Nicolau és un centre educatiu creat l’any 1955. Fou fundat amb un ideari i caràcter propis, i té la seva arrel en l’entusiasme d’un grup de pares fundadors que es van proposar crear una escola catalana de coeducació, oberta i pluralista. Actualment, la línia pedagògica es fonamenta en els punts bàsics de l’escola activa. L’Escola vol estar en camí de renovació pedagògica constant. Tant pedagògicament com socialment, vol ser dinàmica, atenta i oberta ideològicament a aquells canvis críticament qualificats que potenciïn i millorin l’objectiu general de l’escola. L’Escola, com a centre integrat d’educació infantil, educació primària, ESO i batxillerat, permet que l’alumnat iniciï la seva formació escolar als tres anys a l’etapa infantil i finalitzi amb els estudis de secundària obligatòria i postobligatòria. Tots aquests estudis, inclòs el batxillerat, estan concertats per la Generalitat de Catalunya. Complementàriament, l’Escola Bressol acull els infants de zero a tres anys, per oferir una formació integrada completa.
Instal·lacions
L’Escola Bressol Sant Nicolau ofereix un espai proper, estimulant, acollidor, creatiu i d’experimentació, que permet a l’infant assolir els seus propis coneixements i descobrir les seves capacitats per ell mateix. Les nostres instal·lacions estan pensades i cuidades per oferir un entorn segur i de confiança per als infants i per als pares i mares.