Projecte Pedagògic

Metodologia
La nostra metodologia es caracteritza per una formació integral dels infants. Els acompanyem durant tot el seu procés d’aprenentatge, i els ajudem a desenvolupar la seva pròpia autonomia a través dels hàbits. Aquest sistema permet que els infants creixin harmònicament. Mirem sempre de proporcionar una educació personalitzada i seguiment individual a cada alumne; atenem la diversitat de ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals. En aquest sentit, l’equip de mestres està preparat i es preocupa de detectar i atendre precoçment possibles dificultats, per tal d’afavorir la integració dels infants amb necessitats educatives específiques. Un altre element diferencial de la nostra Escola Bressol és que potenciem l’experimentació. Volem que els nostres infants progressin mitjançant activitats d’exploració i d’experimentació, i a través de la manipulació de diferents objectes i materials. L’infant observa, toca, olora…, per arribar a una descoberta significativa de l’entorn.
  • A la classe dels Lactants es potencia la panera de tresors, una activitat d’exploració i atenció. És un recull de materials diversos que podem trobar a casa o a la natura i que ens ajuden a estimular els diferents sentits (tacte, gust, olfacte, oïda, vista) i la seva descoberta i desenvolupament, així com també experimentar amb el moviment del propi cos. Aquests materials es posen dins d’una panera de vímet que els infants manipulen lliurament: l’infant tria l’objecte que vol, l’examina, el xuma, mossega… I es pregunta: “Què és això?”.
  • A la classe de P1 es potencia el joc heurístic, una activitat d’exploració i atenció. Es tracta també de materials diversos que podem trobar a casa o a la natura i que ens ajuden a estimular els diferents sentits (tacte, gust, olfacte, oïda, vista) i la seva descoberta i desenvolupament, així com, també experimentar amb el moviment del propi cos. Aquests materials els tenim classificats en diferents pots, cadascun amb el dibuix del material corresponent, fet que potencia la classificació i l’ordre dels materials un cop els recollim.
  • A la classe de P2 es potencia el joc simbòlic, en el qual l’infant imita l’adult. El joc és un mitjà d’aprenentatge important que ajuda els nens i nenes a conèixer-se a si mateixos i al món que els envolta.
El paper de l’educadora en aquests jocs és observar tot allò que fan, això dóna als infants seguretat i confiança.
Psicopedagogia
La infància és un moment especialment important en el desenvolupament humà, i pot comportar l’aparició d’un conjunt d’alteracions que són exclusives d’aquesta edat. A l’Escola Bressol Sant Nicolau estem sempre atents a qualsevol indici de problema, i ho transmetem als pares. Per donar suport a aquestes possibles problemàtiques disposem d’un servei d’assessorament psicopedagògic. Aquest assessorament també està disponible per a consultes puntuals i dubtes dels pares i mares, en relació al desenvolupament del seu fill o filla. Regularment, organitzem xerrades i tallers de temàtiques diverses relacionades amb l’educació i el creixement dels infants, detecció i tractament de problemes a la infància, i qualsevol altre tema d’interès per als pares i mares.
Psicomotricitat
El fet de treballar la psicomotricitat permet als infants créixer i desenvolupar-se harmònicament. Per això, a l’Escola Bressol Sant Nicolau potenciem les activitats en què l’infant tingui la possibilitat de moure’s, experimentar amb el propi cos, parlar i pensar. Durant els tres primers anys és important desenvolupar la globalitat, no hi ha cap funció més important que una altra, donat que tot contribueix a formar la identitat biològica, corporal, sensorial i afectiva; en conjunt, contribueix a formar la base del jo.