Cuina pròpia

L’Escola Bressol Sant Nicolau compta amb cuina i menjadors propis on els infants aprenen a menjar bé i de tot.

Servei d'Acollida

Facilitem la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars i oferim uns horaris flexibles, de les 7.30h a les 19h, que s’adapten a les necessitats de les famílies.

Servei de Psicopedagogia

La infància és un moment especialment important en el desenvolupament humà i pot comportar l’aparició de necessitats d’atenció especials pròpies d’aquestes edats.

A l’Escola Bressol quan detectem alguna necessitat la comentem amb els pares i mares. Addicionalment, disposem d’un servei d’assessorament psicopedagògic, a través de la psicopedagoga del centre.

Organitzem xerrades i tallers per aquelles famílies interessades.

Sempre que algun pare o mare tingui algun dubte sobre el desenvolupament del seu fill/a o alguna consulta puntual sobre aspectes que els preocupi, ens ho comenta i, si és necessari, fem una trobada amb la psicopedagoga del centre.

Espais Exteriors

Disposem d’un gran pati on els nens i nenes poden gaudir de l’esbarjo.

Tenir una zona a l’aire lliure és molt important durant el primer cicle d’Educació Infantil. Es tracta d’un espai de trobada, d’experimentació, de descobriment, on gaudir de tot allò que comporta no estar sota un sostre.