Coneix el nostre Projecte pedagògic

Coneix com treballem

Metodologia de treball

L’Escola Bressol Sant Nicolau es caracteritza per valorar la formació integral de l'infant treballant per tal que aquest creixi harmònicament i acompanyat en tot el procés d’aprenentatge. Se l’ajuda a desenvolupar la seva pròpia autonomia a través dels hàbits.
Es procura una educació personalitzada i el seguiment individual de cada alumne. S’atén a la diversitat de ritmes evolutius i de desenvolupaments intel·lectuals.
L’equip de mestres i educadores titulades vetlla per tal de detectar i atendre precoçment possibles necessitats especials, afavorint la integració dels infants amb necessitats educatives específiques.

L’Escola Bressol Sant Nicolau compta, addicionalment, amb un departament d’orientació psicopedagògica per atendre les necessitats especials.
Es potencia l’experimentació. Es vol que els infants progressin mitjançant activitats d’exploració i d’experimentació i per mitjà de la manipulació de diferents objectes i materials. L’infant observa, toca, olora, etc. per arribar a una descoberta significativa de l’entorn.

Activitats

Tota l’activitat d’anglès es fa oral i de manera participativa. Els infants canten cançons, se’ls ensenya vocabulari a partir de “flash cards” (bits) i contes. Tot això ho fan en companyia d’en Monkey (un peluix). Fent anglès aconseguim que els infants es vagin sensibilitzant en una nova llengua i els soni la seva fonètica.
A l’Escola Bressol la psicomotricitat permet que els infants puguin créixer i desenvolupar-se harmònicament. Moure’ns, experimentar amb el propi cos, parlar i pensar són necessàries per desenvolupar-nos.

Durant els tres primers anys és important desenvolupar la globalitat. No hi ha cap funció més important que una altra. Tot contribueix a formar la identitat biològica, corporal, sensorial, afectiva del “jo”.

A P2 realitzem la psicomotricitat a les instal.lacions de l’Escola Sant Nicolau amb les sales de rítmica, de psicomotricitat i pavelló.
Els nens i les nenes d’aquestes edats tenen una especial receptivitat cap a al música i el seu entorn. Els agrada cantar, escoltar, moure’s, ballar, tocar... Totes les activitats relacionades amb la música suposen un estímul que hem d’aprofitar per potenciar des d’una vessant lúdico-educativa.

La cançó, l’audició, els jocs de falda, la dansa... ajuden a sensibilitzar els infants vers el llenguatge musical. Desenvolupen l’atenció, la concentració, la imaginació, la creativitat i la coordinació, alhora que suposen una font de coneixement i transmissió de la nostra cultura popular.

Totes aquestes activitats que es realitzen a la classe estan complementades amb un mestre de música que ens porta instruments d’aquí i d’arreu del món (guitarres, flautes, campanes, didjeridu, bongos, tambor oceànic, i molts més).

Els nens i nenes de P1 fan una sortida a final de curs. Els nens i nenes de P2 fan sortides relacionades amb les unitats didàctiques que es treballen a la classe.

Vols saber més?

Demana la teva entrevista.
Fem visites personalitzades i matrícula oberta durant tot l’any.