L’Escola Bressol Sant Nicolau és l’escola dels més petits, el primer graó del sistema educatiu. És un lloc de vida que no substitueix la família sinó que la complementa amb entitat pròpia. Acull els infants fins els 3 anys, edat en que es completa el primer cicle evolutiu de l’ésser humà.

Dins el projecte pedagògic de Sant Nicolau, l’Escola Bressol és el primer graó del sistema educatiu.

És un espai fora de la família on l’infant també troba la seguretat, l’estabilitat i la confiança necessàries per créixer i desenvolupar-se de forma integral i harmònica.

L’Escola Bressol és un medi preparat per resoldre i satisfer les necessitats individuals i de relació amb els altres nens i nenes: necessitats físiques (salut, alimentació, descans, higiene, protecció, etc.), afectives, emocionals, personals, intel·lectuals i socials de l’infant.

És un espai proper, estimulant, acollidor, creatiu i d’experimentació que dóna temps a l’infant per assolir els seus propis coneixements.

Á l’Escola Bressol Sant Nicolau els nens i nenes viuen, creixen, conviuen, són respectats i estimats, coneixen el món… en definitiva, s’eduquen.

Sant Nicolau

L’Escola Bressol Sant Nicolau cobreix la primera etapa d’Infantil (dels 0 als 3 anys) dins del projecte pedagògic de Sant Nicolau que arriba fins a Batxillerat i els Cicles Formatius.

El projecte de l’Escola Bressol Sant Nicolau va dirigit a totes les famílies que vulguin un projecte educatiu integrat i de qualitat que comenci als 0 anys. També està pensat per a aquelles famílies que, a partir de P3, es puguin plantejar altres opcions per a la continuïtat en l’escolarització dels seus fills.